Din

Advokat

Det händer att man hamnar i situationer som man inte själv riktigt behärskar. Det är då vi hjälper Dig. Vi arbetar med mål som ligger nära den enskilda personen; exempelvis brottmål, familjerätt och LVU.

områden

Nedan finner du några av de områden vi är verksamma inom. För det fall vi inte själva arbetar med den typ av juridik Du är i behov av kan vi givetvis hänvisa Dig till en duktig kollega.

Så snart en juridisk fråga rör en persons personliga förhållanden är det oerhört viktigt att man känner förtroende för advokaten som ska företräda en. Känner Du Dig missnöjd med oss eller någon annan är det därför oerhört viktigt att det lyfts så att Du kan få hjälp av någon annan jurist eller advokat som passar Dig bättre. Det är Du som bestämmer.

SEKRETESS

I vårt arbete är tystnadsplikten oerhört viktig. Du ska känna att Du kan lita på att det vi pratar om stannar hos oss. Vi iakttar full sekretess och arbetar endast i Ditt intresse.

FAmiljerätt/vårdnadstvist

Vi arbetar till stor del med familjerätt; det vill säga frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn.

Lvu-lagen om vård av unga

Lagen om vård av unga är den lag som reglerar tvångsomhändertagande av barn och ungdomar som far illa i hemmet.

brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

fastighetsrätt

Fastighetsrätt inkluderar samtliga delar som rör nyttjande, köp – och ägande av fast egendom. 

Försvarsadvokat

Den tilltalade är den som är åtalad för det brott som har nått tingsrätten. Det kan röra sig om olika typer av brott till exempel våldsbrott,  sexualbrott eller ekonomisk brottslighet. 

målsägandebiträde

Huvuduppgiften för målsägandebiträdet är att finnas till hands för råd och stöttning genom hela rättsprocessen.

Byrån startade sin verksamhet 1922 och är en av de äldre idag verksamma advokatbyråerna i Västsverige.

Hanna Larsson rampe

Jag arbetar företrädesvis med ärenden som rör straffrätt. Jag åtar mig då uppdrag som offentlig – eller privat försvarare,  målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Jag arbetar även till stor del med familjerätt och frågor som rör och vårdnad om barn , barns boende och umgänge med barn.

TORKEL STENBÄCKEN

Jur.kand. i Lund 1993. Tingsnotariemeriterad vid Strömstads tingsrätt 1993-1995. Blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1999. Jag arbetar med kommersiell avtalsrätt, likvidationer, brottmål, familjerätt, tvistemålsprocesser, hyresrätt och fastighetsrätt mm.

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.