Familjerätt

Vi arbetar till stor del med familjerätt. Den sociala familjerätten innehåller frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Den ekonomiska familjerätten tar sikte på frågor som rör exempelvis arv, bodelning och undehållsbidrag.

Kring familjen förekommer alla typer av juridik. Processer som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn är mycket vanligt förekommande. Även de som rör ekonomisk familjerätt; såsom arv, samboavtal, underhållsbidrag och bodelning ingår i familjerättens område. Vårdnadstvister och tvister som rör barn är oerhört påfrestande för Dig som förälder och det är av största vikt att Du känner förtroende för den advokat Du ska företrädas av.

överenskommelse efter separation

Föräldrar till gemensamma barn som väljer att gå skilda vägar kan ofta stöta på problem. Behöver Du hjälp med frågor som rör vårdnad om-, barns boende, och umgänge med barn kan kontakta oss för hjälp kring hur Ni kan reglera dessa frågor. Vi träffas för ett sammanträde och resonerar kring hur Ni kan hitta den bästa lösningen för just Era barn. Vi hjälper Er att upprätta ett avtal som behandlar berörda frågor. Kan Ni som föräldrar tillsammans hitta en lösning är det i stort sett alltid mycket bättre för Era barn än om tingsrätten behöver fatta beslutet. Ni känner Era barn bäst.

Har Ni alltjämt svårt att komma överens i frågor som rör barnets försörjning, barnets boende, umgänge eller vårdnaden om barnet kan Ni även ansöka om samarbetssamtal som sker via familjerätten. Hos familjerätten kan Ni även träffa avtal. Vi på Gullack advokatbyrå arbetar i Göteborg och Borås med omnejd och tar oss an uppdrag som rör barns boende, vårdnad om -, och umgänge med barn. Hos oss kan Ni få rådgivning samt hjälp att fatta beslut om vilken väg Ni bör gå.

Önskar Ni veta mer om familjerätt eller om hur vi kan hjälpa Er i just Ert ärende är Ni välkomna att kontakta oss. 

 

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.