Fastighetsrätt

Vi handhar frågor som rör fastighetsrätt, det vill säga köp- nyttjande-, och äganderätt avseende fastigheter.  

Fatighetsköpet är för de allra flesta den ekonomiskt största affär man i livet kommer att genomföra. Därav är det mycket som står på spel. Tvister som rör fel i fastighet där köpare och säljare av en fastighet är oense om vem som ansvarar för felaktigheter i dränering, tätskikt i badrum, felaktiga rörkopplingar etc är vanligt förekommande i vårt arbete.

Fastighetsrätt inkluderar samtliga delar som rör nyttjande -, köp -, och ägande av fast egendom. Den delas vanligtvis upp i två delar; allmän fastighetsrätt och speciellt fastighetsrätt. Den allmänna fastighetsrätten, som regleras i jordabalken, behandlar regler vid husköp, hyroa och arrende av fastigheter. Den speciella fastighetsrätten innefattar i sin tur miljörätt, expropriation, fastighetsbildning samt regler kring fastighetsplaner. 

Vanliga frågor inom fastighetsrätt

Frågor som rör fastighetsrätt uppkommer vanligast vid husköp, uthyrning av fastighet eller lokal samt vid arrende. Uppkommer en tvist vid exempelvis överlåtelse av fastighet på grund av att köparen gör gällande ett fel eller en brist avseende fastigheten finns vi till hands för att hjälpa Dig. Vi arbetar med tvister och frågor som rör fastighetsrätt i områdena kring Göteborg och Borås och företräder såväl köpare som säljare.

Önskar du överlåta Din bostad till dina barn eller förvärva en näringsfastighet utan onödiga kostnader? Kanske har du råkat ut för en felaktig uppsägning av ditt hyresavtal och behöver rådgivning kring hur Du ska gå vidare. Vi är väl insatta i dessa frågor och hjälper Dig att finna lösningar som är till Din fördel.

För dig i Göteborg och Borås med omnejd

Vi arbetar med frågor som rör fastighetsrätt i hela Göteborg och Borås med omnejd. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller önskar rådgivning kring lösningar på just Ditt problem.

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.