målsägandebiträde

Målsägande är den person som har utsatts för ett brott.

Målsägande är den person som har utsatts för ett brott. Det kan röra sig om någon typ av sexualbrott, våldsbrott som exempelvis misshandel eller något annat brott. Målsägandebiträde är i sin tur den advokat eller jurist som företräder målsäganden. Dennes främsta uppgift är att finnas till stöd för målsäganden och tillvarata hans eller hennes rätt genom hela processen. Det är möjligt att begära ett målsägandebiträde i direkt anslutning till att polisanmälan görs. När förhör ska hållas med Dig som målsägande kan och bör Du meddela polisen att Du vill att målsägandebiträdet ska finnas med vid förhöret. Många drar sig för att begära ett målsägandebiträde eftersom man tror att man själv ska bekosta den advokat som företräder en. Så är det inte. Målsägandebiträdet får betalt av staten och som målsägande betalar Du alltså ingenting själv.

Målsägandebiträdets huvuduppgift

Huvuduppgiften för målsägandebiträdet är att finnas till hands för råd och stöttning genom hela rättsprocessen, från det att anmälan görs och förundersökning inleds till dess att eventuell dom vinner laga kraft.

Vi som Din advokat och Ditt målsägandebiträde närvarar såväl under polisförhör som under eventuell rättegång. Inför förhöret är man vanligtvis väldigt orolig och frågorna kan vara många. Vi hjälper Dig att känna Dig så väl förberedd inför förhöret som någonsin är möjligt. De flesta klienter vi möter känner en stor lättnad efter att förhöret är avslutat. Dels eftersom man då har fått sätta ord på det man har blivit utsatt för men också för att man inser att man faktiskt klarade av det mycket bättre än man från början hade trott.

Som utsatt för ett brott har Du vanligtvis rätt till skadestånd från förövaren. Du kan dels begära skadestånd för den allvarliga kränkning Du har åsamkats till följd av brottet, men även för fysiskt – och psykiskt lidande. Möjligtvis har Du tvingats stanna hemma från arbetet på grund av de skador Du har förorsakats och Du kan då ha rätt till ersättning för den inkomstförlust Du har drabbats av. Vi hjälper Dig med att föra aktuell skadeståndstalan.

VerksamhetsORTER: västra götaland, Borås och Göteborg med omnejd

Har Du blivit utsatt för brott och önskar ett målsägandebiträde kan Du höra av Dig till oss för stöd och juridisk rådgivning både innan, under och efter rättegången. Vi arbetar huvudsakligen i Göteborg och Borås med omnejd men åtar oss även uppdrag i övriga delar av Sverige.

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.