offentlig försvarare

Som misstänkt har Du vanligtvis rätt till en offentlig försvarare. Denne försvarsadvokat har som enda uppgift att tillvarata den misstänktes rätt. Det är en vanlig missuppfattning att man som försvarsadvokat ska hjälpa till att utreda det påstådda brottet. Så är det naturligtvis inte. Vi ska verka för sakens rätta belysning. Det innebär något förenklat att vi ska hjälpa Dig som misstänkt att lägga fram Din syn på saken. Vår uppgift som Din försvarsadvokat är således inte att ta reda på hur det ligger till. Din uppfattning är den vi arbetar utifrån och för fram för Din räkning.

I mål där Du inte har rätt till en offentlig försvarare, som bekostas av allmänna medel, kan Du på eget initiativ anlita en privat försvarare. För det fall Du frikänns från ansvar för brott kan Du begära att få Dina kostnader täckta av allmänna medel.

Din försvarsadvokat ska föra Din talan. Det är oerhört viktigt att Du är trygg med – och känner förtroende för Din försvarsadvokat. Som misstänkt i ett brottmål är Du i en mycket utsatt situation. För det fall man beslutar att anhålla eller häkta Dig blir Du dessutom mer eller mindre avskärmad från verkligheten. För det fall Du åläggs restriktioner kan det innebära att den enda kontakt Du har med världen utanför häktet är kontakten med Din försvarare. Du har rätt att själv namnge den advokat Du vill företrädas av och Du är inte skyldig att uttala Dig under ett polisförhör utan att ha Din försvarare närvarande. Detta är oerhört viktigt. Vi möter ibland klienter som visserligen har blivit upplysta om det under det första förhöret men som ändå inte riktigt har förstått det.  Vårt råd till Dig är att inte säga ett ord utan att Du först har fått kontakt med Din advokat. Många är rädda att de ska ställa till det för sig genom att inte svara på frågor utan försvararen närvarande. Man kan vara rädd att man ska reta polisen. En del är dessutom i tron att det ska gå att prata sig ur situationen. Vår bestämda uppfattning är att det inte är möjligt. Du behöver hjälp av någon med erfarenhet av liknande situationer.

Sammanfattningsvis: Be att först få tala med Din advokat. Därefter närvarar vi tillsammans vid förhöret.

Som Din försvarsadvokat finns vi vid Din sida genom hela förundersökningen, från misstanke om brott och första förhöret till dess att dom i sista instans har vunnit laga kraft. Du ska känna Dig välkommen att kontakta oss för att rådgöra kring Dina frågeställningar.

Verksamhetsorter: Borås och Göteborg med omnejd

Vi arbetar som offentlig försvarare i Borås och Göteborg med omnejd. Hos oss skall Du känna Dig lyssnad på.

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.