hanna larsson rampe

 

Jag arbetar företrädesvis med ärenden som rör straffrätt. Jag åtar mig då uppdrag som offentlig – eller privat försvarare,  målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn. Jag arbetar även till stor del med familjerätt och frågor som rör och vårdnad om- , boende och umgänge med barn. Jag arbetar även med frågor som rör arv, äktenskap och samboförhållanden. Vidare åtar jag mig även uppdrag som i processer som rör LVU, LVM och LPT. Därutöver arbetar jag med arbetsrätt, köp- och avtalsrätt samt fel i fastighet.

Jag arbetar huvudsakligen i Borås och Göteborg med omnejd men tar mig även uppdrag i övriga delar av landet. Vilka områden kan du läsa om mer om oss

Juristexamen vid Göteborgs Universitet

Jag har avlagt juristexamen vid Göteborgs Universitet. Dessförinnan arbetade jag under tolv års tid som sångerska, programledare och showartist i Sverige samt i övriga Norden. Efter examen arbetade jag som biträdande jurist vid en advokatbyrå under ett antal år. Idag arbetar
jag vid och är delägare i Gullack Advokatbyrå med kontor i Borås och Göteborg. Jag talar både svenska, engelska och franska och kan även göra mig förstådd på spanska och italienska.

 

Advokat  i Borås och Göteborg

Jag som advokat kan ge Dig juridisk rådgivning i rättsliga sammanhang. Jag gör mitt bästa för att besvara de frågor Du har. Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare i brottmål då domstolen förordnat en försvarsadvokat för den tilltalade i brottmål. Som offentlig försvarare finns jag till hands för den tilltalade under hela rättsprocessen, från polisförhör till rättegång. Jag kan även hänvisa dig till rätt personer inom andra juridiska områden.

Ibland uppstår situationer Du inte kan hantera på egen hand. Oavsett om det gäller familjen, fastigheten eller ett brottmål kan du få hjälp av mig som jurist och advokat i Borås och Göteborg med omnejd.

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.