Advokat, JURIST & ADVOKATBYRÅ

Vi, Hanna Larsson Rampe & Torkel Stenbäcken, är utbildade jurister och verksamma som advokater  i Borås, Ulricehamn, Kinna, Skene, Jönköping och Göteborg med omnejd. Vi arbetar företrädesvis med brottmål som offentlig- eller privat försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn. Vi arbetar även med familjerätt och handhar frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Därtill arbetar vi med socialrätt; däribland frågor som rör LVU, LVM och LPT. Vi arbetar även med fastighetsrätt, arbetsrätt samt frågor som rör allmän köp- och avtalsrätt.

Jag, Hanna Larsson Rampe, har avlagt juristexamen vid Göteborgs Universitet. Idag arbetar jag och advokat Torkel Stenbäcken som advokater på Gullack Advokatbyrå i Borås. Som advokater och offentliga försvarare finns vi till hands för Dig som misstänkt eller tilltalad i ett brottmål. Som målsägandebiträde finns vi till hands för råd och stöd under hela processen,  från förhör hos polisen till dess att eventuell dom meddelas.

Advokat i kinna, Skene, ulricehamn med omnejd

Du kan plötsligt hamna i situationer då Du är i behov av juridisk konsultation. Kanske är Du endast i behov av en stunds rådgivning eller så är Du i behov av en advokat som finns vid Din sida under en längre tid. Frågorna kan gälla fastigheten, familjen eller ett brottmål med rättegång. Vi finns här för Dig för juridisk rådgivning i flertalet rättsliga sammanhang. Vi arbetar i hela västra Sverige med tonvikten på orterna kring Borås- och Göteborgsområdet, exempelvis Ulricehamn, Kinna, Skene och Kungsbacka m.fl.

För det fall Du som konsument har ett krav i anledning av en advokattjänst utförd av oss kan Du vända Dig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Innan Ni gör detta måste Ni emellertid först skriftligen klaga till, och försöka uppnå en lösning i samförstånd med oss.

Kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27 321
102 54 Stockholm
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden
08-459 03 00

KOntakta oss

Kontakta oss på 033-236990 eller använd Dig av formuläret. Vi hör av oss så snart vi kan. Eftersom vi ofta sitter upptagna i rättegångar är det vanligtvis lättast att nå oss via mail.